Skip to main content

Orange Belgium meet en verkleint sinds 2009, lang voor het Parijs Akkoord, samen met CO2logic zijn CO2-voetafdruk.

In 2019 stootte Orange Belgium 7.318 tCO2e aan broeikasgassen uit. Dit komt overeen met 3.064 retourvluchten Brussel-New York, 723 keer de wereld rondrijden met een gemiddelde auto, of 1,257 ha nieuw bos dat nodig is om dezelfde uitstoot in één jaar op te vangen.

Emissies zijn voornamelijk te danken aan mobiliteit (73%) en infrastructuur (23%). Bijna 60% van de uitstoot is afkomstig van bedrijfswagens. Merk op dat we rekening houden met emissies van de infrastructuur (elektriciteit, verwarming, koeling), emissies van bedrijfsauto's, woon-werkverkeer, zakenreizen, afval en papierverbruik. Dit voor alle tertiaire gebouwen, inclusief het hoofdkantoor, eigen winkels en callcentesr, maar ook het gehele netwerk en datacenter.

De emissies zijn 37% lager dan in het baseline jaar (2009). In vergelijking met vorig jaar is de uitstoot nagenoeg gelijk gebleven. Om rekening te kunnen houden met economische schommelingen, is het goed om de uitstoot te vergelijken met het aantal werknemers en de omzet. Hier zien we dat de uitstoot per werknemer (fte) 28% lager is dan in het baseline jaar en iets hoger (1%) dan vorig jaar. De uitstoot per miljoen euro omzet is echter 28% lager dan in het basisjaar en 4% lager dan vorig jaar.

De emissiereducties zijn bereikt door een lange reeks reductieacties, waaronder een verhuizing naar energie-efficiëntere gebouwen, serieuze efficiëntieverhogingen in het netwerk, meer woon-werkverkeer, een efficiëntere vloot, een betere sortering van afval, digitalisering, enz.

Orange Belgium gebruikte al in 2009 (het basisjaar) groene stroom. Groene stroom inkopen draagt ​​dus niet bij aan de emissiereducties. Het is echter interessant om op te merken dat Orange Belgium met 100% groene stroom 21.036 tCO2e vermijdt, min of meer de jaarlijkse CO2-voetafdruk van 1.000 Belgen.

Omdat het verminderen van uw eigen uitstoot tijd kost, heeft Orange Belgium beslist om in 2014 al een deel van zijn uitstoot te compenseren. Alle uitstoot gerelateerd aan de operaties (infrastructuur), plus uitstoot van zakenreizen, papiergebruik en afval werden gecompenseerd. Zo behaalde Orange Belgium het Vincotte Validated CO2-Neutral Label voor haar activiteiten. Ook voor 2019 zijn de emissies gecompenseerd door ondersteuning van aanvullende en gecertificeerde klimaatprojecten in Ghana (Gold Standard Certified) en Senegal (VCS-gecertificeerd).

1.343 tCO2e is gecompenseerd door ondersteuning van het Gyapa-cookstove project in Ghana. Door efficiënte ovens te produceren en te distribueren, is er minder hout nodig om te koken, waardoor ontbossing wordt verminderd. Bovendien veroorzaakt koken op open vuur luchtwegaandoeningen met wereldwijd 4 miljoen doden per jaar. Efficiënte cookstoves verminderen deze gezondheidsrisico's aanzienlijk, vooral voor vrouwen en kinderen. Het cookstove-project is daarom niet alleen bomen redden, maar ook levens redden en bijdragen aan duurzame ontwikkeling in Afrika. Dankzij de steun van Orange zijn er 838 cookstoves geproduceerd en gedistribueerd, 3000 ton hout bespaard en 31.500 bomen bespaard (35 ha).

1000 tCO2e zijn gecompenseerd door de installatie van fotovoltaïsche panelen in Senegal te ondersteunen. Hernieuwbare energie stoot geen broeikasgassen uit en maakt ook elektrificatie mogelijk waar slechts 4% van de dorpen elektriciteit heeft. Bovendien zorgen de installatie en het onderhoud van de PV-panelen voor lokale werkgelegenheid.

Orange Belgium heeft al een lange weg afgelegd, maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom werkt Orange Belgium nu aan het stellen van een nieuwe reductiedoelstelling en het ontwikkelen van een nieuw en ambitieus reductieplan om zijn eigen uitstoot te kunnen blijven verminderen. Ondertussen blijft het klimaatproject steunen om de wereldwijde klimaatactie te versnellen en duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Sector: Services