Skip to main content

Elke organisatie wordt geconfronteerd met andere milieu-uitdagingen en heeft specifieke noden op het vlak van certificering, regelgeving, rapportering, verklaringen of sectorgebonden accreditaties. Gelukkig gebruiken de meeste certificeringen (Breeam, Lean & Green, C2C, CO2 Neutral, Leed…) en verklaringen (EPD, CO2-prestatieladder, SBT, ISO…) een CO2 voetafdruk berekening als startpunt.

Uitgangspunt

CO2logic stelt het beste uitgangspunt voor (koolstofvoetafdruk, LCA, PEF, OEF…) om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens kunt invullen, over de nodige input beschikt om uw resultaten te verbeteren en geloofwaardige cijfers bekomt waarop u uw acties kunt baseren en die u kunt rapporteren.

Onze tools

CO2logic stelt de beste tools voor om uw organisatie de juiste autonomie te bezorgen voor de simulatie en uitbouw van uw klimaat-, milieu- en energiebeleid.