Skip to main content

''Door het CO2 Neutral label te dragen, kiest u ervoor om verantwoordelijkheid te nemen voor de werkelijke impact van uw CO2-uitstoot in plaats van deze af te schuiven op de maatschappij en toekomstige generaties'' - CO2logic

Waarom certificeren?

 

De nood naar een ambitieus klimaat actieplan is nog nooit zo dringend geweest. Het aangaan van een ambitieus engagement om emissies te verlagen is van cruciaal belang om de duurzaamheid van uw activiteiten op de lange termijn te waarborgen.

Klimaatactie vereist een aanpak op maat. Hoewel maken veel klimaatcertificering systemen echter geen onderscheid tussen de verschillende fasen van engagement. Het kan ook aan neutraliteit ontbreken als de criteria niet door een onafhankelijke, erkende derde partij worden geverifieerd. Zonder nauwkeurige informatie en transparantie kunnen deze systemen het publiek misleiden en zelfs bijdragen tot de betreurenswaardige praktijk van greenwashing.


Daarom hebben wij het CO2 Neutral label gelanceerd, dat elke stap erkent die organisaties nemen om hun negatieve milieu-impact te verminderen en dat hun inspanningen zichtbaar maakt voor het publiek. Onze ambitieuze 5-stappen aanpak helpt organisaties de lat hoger te leggen wat betreft hun klimaat engagement en helpt consumenten tegelijkertijd weloverwogen en impactvolle keuzes te maken.

Leer meer over de voordelen van certificatie

QR - CODE

 

Elk CO2 Neutral label is vergezeld van een QR-code om meer transparantie te brengen in uw klimaat engagement. Wanneer de code wordt gescand, wordt een link geopend naar een pagina met belangrijke informatie over het label, zoals de reikwijdte van de CO2-voetafdruk, de doelstelling van het reductieplan, de financiering van klimaatprojecten en ambities voor de langere termijn. De QR-code biedt een diepgaande blik op de vooruitgang die elke organisatie heeft geboekt bij het verminderen van de uitstoot en is een positief voorbeeld voor anderen om te volgen.

Certificering door een derde partij

 

Om volledige verantwoordelijkheid te verzekeren, hebben we een externe audit toegevoegd als een extra stap in het CO2 Neutral certificiatieproces. Alle aanvragen zullen worden voorgelegd worden aan Vinçotte (Deel van de Groep Kiwa) een onafhankelijke derde partij, die zal valideren dat aan alle vereisten is voldaan alvorens het label toe te kennen. 

Het CO2 Neutral label