Credible Climate Action
Menu

VERMINDER UW KLIMAATIMPACT

& geniet van de voordelen

Verbeter uw maatschappelijke verantwoordelijkheid door uw klimaatimpact te verlagen, in samenwerking met onze klimaat- en energieadviesdiensten. Samen creëren wij duurzame socio-economische voordelen.

Climate partners:

“Door te kiezen voor CO2-neutraliteit besluit u uw verantwoordelijkheid op te nemen voor de reële impact van uw CO2-uitstoot, in de plaats van deze door te schuiven naar de maatschappij en toekomstige generaties.”

Wat we doen

De aanpak van CO2logic

CO2logic heeft sinds 2007 een unieke aanpak ontwikkeld. Het bestaat uit een eenvoudig maar heel efficiënt vierstappenplan om de overgang naar een lage uitstoot te maken met voortreffelijke resultaten voor organisaties van allerlei aard.

Oplossingen op maat

Elke organisatie wordt geconfronteerd met andere milieu-uitdagingen en heeft specifieke noden op het vlak van certificering, regelgeving, rapportering, verklaringen of sectorgebonden accreditaties. Gelukkig houden de meeste certificeringen (Breeam, Lean & Green, C2C, CO2 Neutral, Leed…) en verklaringen (EPD, CO2-prestatieladder, CDP, ISO…) een CO2 voetafdruk berekening als startpunt.

Onze klimaatprojecten

CO2logic heeft een indrukwekkende expertise opgebouwd op het vlak van de beoordeling en ontwikkeling van klimaatprojecten. Klimaatprojecten ondersteunen door de restuitstoot van uw bedrijf te compenseren is de derde aanvullende stap voor een sterke klimaatstrategie.

Case studies

Vermindering van Barco’s koolstofvoetafdruk op wereldniveau

Context: wereldwijd, 2015

 

 

Uitdaging: de CO2-voetafdruk van alle Barcosites over heel de wereld significant verminderen, te beginnen met de hoofdzetel in België.

CO2 & Energiebesparende Maatregelen Seyntex

 

Context: Vlaanderen (Tielt), Belgium, 2015

 

Uitdaging: Kantoorgebouwen, productiehallen en opslagplaatsen doorlichten en de CO2 en energiebesparende mogelijkheden in kaart brengen.

 

Lotus Bakeries en duurzame ontwikkeling

 

Context: België, Nederland, Frankrijk, Zweden; 2011-2015

 

Uitdaging: De milieupijler van Lotus’ triple bottom line te consolideren om zo het energieverbruik te verminderen en uiteindelijk tot CO₂-neutraliteit te komen waarbij het energieverbruik met 2% daalt per jaar.

 

Our community:
Naturalogic
CO2 Label