Credible Climate Action
Menu

VERMINDER UW KLIMAATIMPACT

& geniet van de voordelen

Verbeter uw maatschappelijke verantwoordelijkheid door uw klimaatimpact te verlagen, in samenwerking met onze klimaat- en energieadviesdiensten. Samen creëren wij duurzame socio-economische voordelen.

Climate partners:

“Door te kiezen voor CO2-neutraliteit besluit u uw verantwoordelijkheid op te nemen voor de reële impact van uw CO2-uitstoot, in de plaats van deze door te schuiven naar de maatschappij en toekomstige generaties.”

Wat we doen

De aanpak van CO2logic

CO2logic heeft sinds 2007 een unieke aanpak ontwikkeld. Het bestaat uit een eenvoudig maar heel efficiënt vierstappenplan om de overgang naar een lage uitstoot te maken met voortreffelijke resultaten voor organisaties van allerlei aard.

Oplossingen op maat

Elke organisatie wordt geconfronteerd met andere milieu-uitdagingen en heeft specifieke noden op het vlak van certificering, regelgeving, rapportering, verklaringen of sectorgebonden accreditaties. Gelukkig houden de meeste certificeringen (Breeam, Lean & Green, C2C, CO2 Neutral, Leed…) en verklaringen (EPD, CO2-prestatieladder, CDP, ISO…) een CO2 voetafdruk berekening als startpunt.

Onze klimaatprojecten

CO2logic heeft een indrukwekkende expertise opgebouwd op het vlak van de beoordeling en ontwikkeling van klimaatprojecten. Klimaatprojecten ondersteunen door de restuitstoot van uw bedrijf te compenseren is de derde aanvullende stap voor een sterke klimaatstrategie.

Case studies

CO2-Neutral headquarter

Sodexo biedt on-site services (catering, receptie, conciergerie, schoonmaak, etc.), en is een grote speler op de markt van vouchers (bv. maaltijdcheque, ecocheques, etc.). In het verleden werkte CO2logic samen met Sodexo aan de klimaatimpact van hun on-site services van hun eigen hoofdkantoor. Als resultaat van dit project zijn de on-site services CO2-Neutraal geworden. Vorig jaar gingen ze echter nog een stap verder en werkten ze aan de totale uitstoot van het hoofdkantoor, zowel voor on-site services als voor de uitkerings- en beloningsafdelingen.

CO2-Neutral furniture

Robberechts is een meubelfabrikant. Ze werken sinds 2015 aan het berekenen en verminderen van de emissies van het bedrijf, resulterend in een totale emissiereductie van 15%! Ook dit jaar 2020 bleef de uitstoot met 4% dalen. Het bedrijf wilde nog een stap verder gaan en heeft alle emissies gecompenseerd (behalve de emissies van gasverbranding) door het cookstove project in China te ondersteunen, de verbranding van kolen in inefficiënte en vervuilende kachels wordt vervangen door efficiënte kachels met landbouwafval (bijv. maïs residuen).

CO2-neutral carpet tiles

Modulyss heeft een duurzame productlijn ontwikkeld die CO2-neutraal wordt aangeboden en geleverd. Elk semester worden de emissies voor de verkoop van deze productlijn gecompenseerd met cookstove projecten van CO2logic. Geselecteerde tapijttegels zijn beschikbaar met een lage CO2-uitstoot in hun CO2RE-initiatief voor CO2-compensatie.

Our community:
Naturalogic
CO2 Label