Credible Climate Action
Menu

VERMINDER UW KLIMAATIMPACT

& geniet van de voordelen

Verbeter uw maatschappelijke verantwoordelijkheid door uw klimaatimpact te verlagen, in samenwerking met onze klimaat- en energieadviesdiensten. Samen creëren wij duurzame socio-economische voordelen.

Climate partners:

“Door te kiezen voor CO2-neutraliteit besluit u uw verantwoordelijkheid op te nemen voor de reële impact van uw CO2-uitstoot, in de plaats van deze door te schuiven naar de maatschappij en toekomstige generaties.”

Wat we doen

De aanpak van CO2logic

CO2logic heeft sinds 2007 een unieke aanpak ontwikkeld. Het bestaat uit een eenvoudig maar heel efficiënt vierstappenplan om de overgang naar een lage uitstoot te maken met voortreffelijke resultaten voor organisaties van allerlei aard.

Oplossingen op maat

Elke organisatie wordt geconfronteerd met andere milieu-uitdagingen en heeft specifieke noden op het vlak van certificering, regelgeving, rapportering, verklaringen of sectorgebonden accreditaties. Gelukkig houden de meeste certificeringen (Breeam, Lean & Green, C2C, CO2 Neutral, Leed…) en verklaringen (EPD, CO2-prestatieladder, CDP, ISO…) een CO2 voetafdruk berekening als startpunt.

Onze klimaatprojecten

CO2logic heeft een indrukwekkende expertise opgebouwd op het vlak van de beoordeling en ontwikkeling van klimaatprojecten. Klimaatprojecten ondersteunen door de restuitstoot van uw bedrijf te compenseren is de derde aanvullende stap voor een sterke klimaatstrategie.

Case studies

CO2-neutral company

CO2logic en Nestlé gingen begin 2020 een samenwerking aan om de uitstoot van Belgilux HQ in 2019 te beoordelen. Aangezien Nestlé de voorbije jaren al enorme inspanningen deed om de energie-uitstoot te verminderen, was het geen verrassing dat de resterende uitstoot voornamelijk terug te vinden was in de rubriek mobiliteit: bedrijfswagens waren verantwoordelijk voor 49% van de totale uitstoot.

CO2-Neutral parking

Context: Europa - 2010-2020

 

Uitdaging: vermindering en compensatie van de CO2-uitstoot van meer dan 400 parkings in 9 Europese landen

 

Partnerschap: Sinds 2010 heeft de Interparking Groep CO2logic het voorrecht toevertrouwd om haar strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, uit te voeren. Aanvankelijk was alleen Interparking Belgium betrokken bij het proces. Vandaag berekenen, verminderen en compenseren 9 landen waarin Interparking actief is, hun CO2-uitstoot.

CO2-Neutral services

Lyreco is een van de eerste wereldwijde distributeurs van werkplekoplossingen.

 

Lyreco werkt eraan om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. De uitstoot is sinds 2010 op groepsniveau met 17% gedaald en voor de Benelux met 28%.

 

Dit kwam er door: ecodriving, elektrische en LPG-vloot, videoconferenties, duurzame gebouwen, bundeling van bestellingen, energiebesparende programma's, hernieuwbare energie, e-handel, geen verpakking in te vullen, hulpbronnenbesparende materialen, aflever- en bestelgedrag te optimaliseren , enzovoort.

 

Our community:
Naturalogic
CO2 Label