Skip to main content

Context: België, 2007-2014

 

Uitdaging : De CO₂-uitstoot die bij de verschillende sites van Holcim (Izegem, Leffe, Brussel) aanwezig is berekenen, verminderen en compenseren om CO₂-neutraal te worden.

 

Samenwerking: Holcim fabriceert en levert een groot aantal producten voor de bouwsector en openbare werken, de betonindustrie en prefabrikanten. Het bedrijf voert een doorgedreven MVO-beleid en CO2logic biedt al vele jaren steun bij het uitbouwen van de milieutak. Hiervoor bracht CO2logic de CO₂-balans van verschillende sites in kaart en werden talloze maatregelen getroffen om de huidige uitstoot te verminderen en voor klimaatvriendelijke energie te kiezen. De groeve van Leffe bijvoorbeeld kon dankzij zulke maatregelen haar uitstoot op 10 jaar met 20% verminderen per geproduceerde ton granulaten. Daarbij kwam nog eens een reductie van 27% dankzij de overgang naar groene elektriciteit.

 

Resultaten: Naast energie-bezuinigende maatregelen bekijkt Holcim verschillende mogelijkheden om haar impact op het klimaat te verkleinen: zo worden bepaalde ongebruikte delen van sites geïntegreerd in natuurgebieden waardoor bepaalde beschermde flora en fauna meer ruimte krijgen. Tot slot streeft het bedrijf ernaar om belangrijke sites CO₂-neutraal te maken. Hiervoor worden dankzij CO2logic projecten in ontwikkelingslanden opgezet die de lokale bevolking helpen hun uitstoot te verminderen. Dit gebeurt door oa: de voorziening van efficiënte houtkachels, investeren in centrales voor duurzame energie, duurzame afvalverwerking, etc. 

 

Lees meer over het duurzame engagement van Holcim

Sector: Services