Skip to main content

Evolutie van milieulabels in de EU: is het CO2 Neutral-label nog steeds geschikt?

21-02-2024

Met als doel om greenwashing en misleidende zakelijke praktijken tegen te gaan, heeft de Europese Commissie recentelijk wijzigingen voorgesteld in de manier waarop bedrijven hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid kunnen communiceren. Om het gebruik van beweringen zoals "milieuvriendelijk", "koolstofneutraal" of "biologisch afbreekbaar" te reguleren, die soms misleidend zijn vanwege een gebrek aan transparantie over de werkelijke inspanningen van bedrijven, werken EU-wetgevers aan twee nog lopende wetgevingsinstrumenten: de richtlijn om consumenten de middelen te geven om de ecologische transitie te ondersteunen en de richtlijn inzake milieubeweringen. 

 

De richtlijn om consumenten de middelen te geven om de ecologische transitie te ondersteunen zal tot doel hebben vage en ongegronde milieubeweringen zoals "milieuvriendelijk", "natuurlijk", "biologisch afbreekbaar", "koolstofneutraal" of "eco" te reguleren. Alleen labels die steunen op officiële certificeringsschema's of die vastgesteld zijn door overheidsinstanties zullen worden toegestaan in de Europese Unie. Milieuverklaringen die suggereren dat een product een neutrale, verminderde of positieve milieueffect heeft en worden gerechtvaardigd door emissiecompensatie-initiatieven, zullen worden beperkt en onderworpen zijn aan strenge gebruiksvoorwaarden.

 

De richtlijn inzake milieubeweringen zal bedrijven die communiceren over hun milieudoelen verplichten om gemakkelijk toegankelijke bewijsstukken voor consumenten te presenteren. Deze richtlijn zal zware sancties opleggen aan bedrijven die niet voldoen aan de transparantievereisten.

Het CO2 Neutral-label van CO2logic is in 2022 bijgewerkt om te voldoen aan de hoogste verwachtingen op het gebied van transparantie.

 

CO2logic heeft zijn 'CO2 Neutral'-label meer dan 15 jaar geleden gelanceerd. In de nieuwe versie, gelanceerd in 2022, legt het label de nadruk op de ambities van bedrijven op het gebied van emissiereductie, vereist het officiële betrokkenheid bij de uitvoering van een ambitieuze klimaatstrategie, waarborgt het de transparantie en vergelijkbaarheid van gegevens via een individuele QR-code, en versterkt het de geloofwaardigheid van het protocol dankzij een audit van elk label uitgevoerd door Vinçotte, een onafhankelijke auditor.

Vanaf welke datum zullen de nieuwe regelgevingen van de EU van toepassing zijn?

 

De nieuwe richtlijnen zullen binnen ongeveer twee jaar worden geïmplementeerd door de EU-lidstaten. Momenteel bevindt de EU zich in de afrondende fase van het regelgevingsproces met betrekking tot de richtlijn om consumenten de middelen te geven om de ecologische transitie te ondersteunen en de richtlijn inzake milieubeweringen. Deze twee wetgevende instrumenten zullen gereed zijn tegen het einde van deze parlementaire sessie in mei 2024.

Een voortdurende opvolging van de Europese ontwikkelingen.

 

CO2logic, een dochteronderneming van de South Pole Group, houdt zich bezig met het nauwlettend volgen van de regelgevende ontwikkelingen binnen de EU en andere rechtsgebieden. Het is essentieel voor onze experts om altijd op de hoogte te zijn van de meest recente informatie en ervoor te zorgen dat het CO2 Neutral-label een effectief instrument blijft om greenwashing tegen te gaan en de klimaatambitie van bedrijven te verhogen.

 

Het recentste Net Zero-rapport van South Pole, dat interviews analyseert met verantwoordelijken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van grote bedrijven, bevestigt helaas de reeds in 2023 geïdentificeerde "greenhushing" trend: steeds meer bedrijven beperken bewust hun communicatie over hun klimaatverplichtingen.

 

We zijn echter van mening dat bedrijven hun ambities, milieustrategieën en ervaringen moeten blijven communiceren om collectieve actie aan te moedigen en te versnellen!

 

Bij twijfel of als u specifieke vragen heeft over uw milieucommunicatie of het gebruik van een label, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experts: co2neutrallabel@southpole.com