Credible Climate Action
Menu

U bent hier

Sign for my Future in het kort

04 / 2019

Wie zijn we?

 

Sign for my future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitieooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld die samen alle Belgen oproepen om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. 

 

Iedereen beseft immers dat de verkiezingen in 2019 hét moment van de waarheid worden voor het klimaatbeleid in België

 

Wat willen we? 

 

Hoeft het nog gezegd: een te sterke klimaatopwarming betekent dat wij en onze kinderen zullen leven in slechtere omstandigheden dan vandaag. Gelukkig is het nog niet te laat. Als we nu in actie schieten, tenminste. Onze politici moeten NU, in de volgende regeerperiode, werk maken van een krachtig klimaatbeleid.  

 

We willen alle politici overtuigen door zoveel mogelijk burgers te laten tekenen op signformyfuture.be en zo te tonen dat heel veel burgers hen steunen in een krachtig klimaatbeleid.

 

Wat vragen we concreet?

 

Onze overheid moet alles doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden, en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. 

 

Concreet betekent het dat België klimaatneutraal moet worden voor 2050en dat we al in de komende jaren een stevige daling in uitstoot moeten realiseren. 

 

Wat er moet gebeuren, is duidelijk: we moeten zo snel mogelijk af van steenkool, olie en gas als energiebron voor onze industrie, elektriciteitsproductie, gebouwen en vervoer. De alternatieven bestaan al, maar we moeten die nu breed uitrollen en betaalbaar maken voor iedereen.

 

Om te zorgen dat een krachtig klimaatbeleidgeen eendagsvlieg wordt, hebben we drie eisen:

 

 

1. Een klimaatwet: laat ons de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet.

 

2. Een investeringsplan: er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken.

 

3. Een klimaatraad:Een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

 

Sign for my Future werkt al maanden achter de schermen met meer dan 100 CEO’s van bedrijven, meer dan 100 middenveld- en jongerenorganisaties, de academische wereld en mediabedrijven om dit initiatief tot stand te brengen. Omdat iedereen het belang beseft. 

 

We beseffen zeer goed dat de transitie naar een klimaatneutraal België inspanningen zal vragen. Maar wij zijn er tegelijk van overtuigd dat de transitie veel kansen biedt, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal. Onze bedrijven kunnen pionier worden op het vlak van transitie naar een klimaatneutrale samenleving en hun oplossingen wereldwijd exporteren. We bouwen op die manier aan een betere wereld voor onze kinderen, kleinkinderen én onszelf.

 

Samenvattend, de boodschap aan de hele samenleving van Sign for my Future is: teken NU op signformyfuture.be en geef onze politici de boodschap dat je een krachtig klimaatbeleid eist en dat je hen, de politici, daarin steunt.

 

Our community:
Naturalogic
CO2 Label