Credible Climate Action
Menu

U bent hier

Goed nieuws van 'sign for my future'

10 / 2020

Beste ondertekenaar van Sign for My Future,

 

Meer dan een jaar geleden tekenden wij & veel van jullie mee voor een krachtig klimaatbeleid in België. Bij het overhandigen van onze 267.617 handtekeningen aan beleidsmakers, beloofden we terug te koppelen zodra we het regeerakkoord hadden kunnen inzien.

 

Eerlijk: we hadden nooit gedacht dat het zó lang zou duren. Maar nu het federale regeerakkoord er is, kunnen we de balans opmaken rond onze 3 eisen: een klimaatwet voor koolstofneutraliteit, een investeringsplan en een klimaatraad.

 

Het goede nieuws is dat ze er (waarschijnlijk) komen, weliswaar in een iets andere vorm dan we oorspronkelijk voor ogen hadden:

 

* Europa werkt aan een klimaatwet voor koolstofneutraliteit en kan op de volle steun rekenen van de nieuwe federale en de bestaande Brusselse en Waalse regeringen, ook om de 2030-doelstelling te verhogen naar -55%. Vorige week legde het Europese parlement de lat zelfs hoger: zij willen dat de CO2-uitstoot met 60% tegen 2030 daalt en dat alle landen tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

 

* In het kader van de Europese plannen moet België een nationaal investeringsplan indienen. De verschillende regeringen nemen zich voor om de nadruk te leggen op klimaatinvesteringen zoals de energierenovaties van gebouwen, fietsinfrastructuur of de uitbouw van hernieuwbare energie.

 

* In Vlaanderen heeft een klimaatraad een rapport opgeleverd en de federale regering belooft nu ook objectieve toetsing van de voortgang van het klimaatbeleid en klimaattafels om onderzoeksinstellingen, het middenveld en andere actoren te betrekken.

 

Al heeft het veel te lang geduurd, dit gaat toch de goede kant uit. Na Europa, de Waalse en de Brusselse regering, legt nu ook de nieuwe federale regering ambitieuze klimaatmaatregelen voor. Het komt er nu op aan ook de Vlaamse regering mee te krijgen in de ambitieuze Europese plannen.

 

Als ook het Vlaams Gewest de vruchten wil plukken van de Europese Green Deal, dan is het nu het moment om volop te kiezen voor de toekomst en voor een plek waar het goed leven is.

 

Maar veruit het belangrijkste is dat we allemaal samen zo snel mogelijk aan de slag gaan. De middenveldorganisaties die zich inzetten voor het klimaat hebben niet stilgezeten. En ook geëngageerde bedrijven hebben zich ondertussen verenigd in een alliantie, waarover je hier meer te weten komt.

 

Bedankt voor je steun aan deze baanbrekende klimaatcampagne. Samen hebben we mee het verschil gemaakt.

 

Blijf je stem laten horen want met hoe meer we zijn, hoe beter we worden gehoord!

 

 

Het Sign for my Future-team

Our community: