Credible Climate Action
Menu

U bent hier

Belfius en Airscan, een spin-off van CO2logic, sluiten een exclusief partnership om de luchtkwaliteit in en rond de Belgische scholen te meten en te verbeteren

08 / 2020

Het partnership dat Belfius Bank & Verzekeringen en CO2logic enige maanden geleden opzetten i.v.m. CO2-neutraliteit, wordt uitgebreid met een nieuw luik rond het verbeteren van de luchtkwaliteit. Airscan, een dochter van CO2logic, en Belfius willen de komende maanden een brede selectie van scholen in heel België uitrusten met doorgedreven meetapparatuur die de binnen- en buitenluchtkwaliteit analyseert en automatisch alerts geeft als de drempelwaarden voor bepaalde parameters (fijnstof, CO2, vochtigheid, temperatuur, vluchtige organische stoffen enz.) worden overschreden. Op basis van die metingen wordt samen met de scholen een actieplan opgezet om tot een gezondere omgeving te komen voor de kinderen in de klaslokalen en tegelijk de CO2-voetafdruk van die scholen en hun omgeving drastisch te verlagen.

 

De lucht in en rond scholen is vaak van slechte kwaliteit door het vele autoverkeer en de beperkte ventilatie in de klaslokalen. Dat heeft een impact op de gezondheid van wat ons het meest na aan het hart ligt: onze kinderen[1]. Met de COVID-19-crisis werd dit probleem van vervuilde lucht nog relevanter,  omdat er veel aanwijzingen zijn dat aerosolen die in vervuilde lucht voorkomen het COVID-19-virus  overdragen.1

 

Daarom sloten Belfius en Airscan, een dochter van de Belgische internationaal erkende klimaatexpert CO2logic, een exclusief partnership om met behulp van doorgedreven meettoestellen de binnen- en buitenluchtkwaliteit in zoveel mogelijke scholen in heel België dagelijks en continu te monitoren. Die meettoestellen zullen aan de scholen automatisch meldingen geven bij overschrijding van drempelwaarden voor parameters als fijnstof, CO2, vochtigheid, temperatuur, vluchtige organische stoffen enz. Op basis van de metingen zal ook een concreet actieplan worden voorgesteld om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te verbeteren en tegelijk de ecologische voetafdruk van die scholen en hun omgeving te verlagen.

 

Voor Belfius sluit deze samenwerking perfect aan bij het streven naar een brede maatschappelijke toegevoegde waarde (meaningful & inspiring for Belgian society. Together). Belfius is zelf als allereerste Belgische grootbank CO2-neutraal en zet actief in op het maximaal verkleinen van de voetafdruk van de Belgische samenleving. Aanvullende informatie hierover vindt u op  https://www.belfius.be.

 

Foto’s van de meettoestellen van Airscan indoor air quality scan & monitoring in een school in België (Foto Airscan©)

Op basis van de diagnose die het resultaat is van de monitoring van de luchtkwaliteit, wordt er een actieplan uitgewerkt dat bv. voorziet in de installatie van zuiveringstoestellen zoals deze hier, die al werden geïnstalleerd in 3000 klaslokalen in Finland (Foto's Genano Technology©)

 

 

Over CO2logic

CO2logic is een internationaal erkende klimaatexpert, die volgens de strengste normen en methodes werkt en CO2-neutrale processen laat goedkeuren en valideren door de onafhankelijke externe auditor Vinçotte. Het behalen van het zogenaamde "CO2 Neutral®"- label is de eerste norm inzake CO2-neutraliteit, gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-norm.

Meer info op CO2logic.com.

 

Over Airscan

Airscan, een spin-off van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic, helpt bedrijven en organisaties die een betere luchtkwaliteit willen bieden op de werkvloer. Airscan maakt gebruik van een unieke nanotechnologie, waardoor labo-onderzoek niet langer vereist is. De technologie die Airscan gebruikt om de binnenluchtkwaliteit te controleren, kan in realtime CO2-waarden, de hoeveelheid vluchtige organische stoffen, PM2.5, PM10 en formaldehyde, de luchtvochtigheid en temperatuur meten. De meetapparatuur is het resultaat van een tien jaar durend onderzoek aan het wereldwijd befaamde Franse instituut CNRS. Airscan is al actief sinds begin 2018 en voerde al metingen van de luchtkwaliteit uit in scholen en talloze tertiaire gebouwen  in België.

Meer informatie op https://www.airscan.org/news/clean-air-for-our-kids-nl

 

 

Over Belfius Bank & Verzekeringen

Belfius is een geïntegreerde bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering, die zijn commerciële activiteiten uitoefent in België in 3 sleuteldomeinen: het klantensegment retail, commercial & private banking en wealth management, financiële dienstverlening aan klanten uit de publieke, sociale sector en aan ondernemingen, en als derde segment het domein verzekeringen. Dankzij zijn 150 jaar ervaring in de overheidssector is Belfius altijd de bevoorrechte partner geweest van de openbare en de sociale sector en van talrijke kmo’s en midcorps in België; De bank-verzekeraar levert zijn klanten een geïntegreerd en volledig gamma van producten en diensten. Meer informatie op belfius.be.

 

 

Perscontact

 

Belfius Bank & Verzekeringen

Ulrike Pommée, Head of Media Relations: + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be  ou press@belfius.be

 

Airscan

Jérôme De Waele, Managing Director, +32 474 97 83 99, jerome@airscan.org

 

CO2logic

Antoine Geerinckx, Founder & Managing Director, +32 478 41 30 07, antoine@CO2logic.com

 

[1]Zie in dit verband met name de conclusies van de studie Mijn lucht, mijn school, die tussen november en december 2017 plaatsvond in 222 Belgische scholen: In te veel scholen is de luchtkwaliteit zorgwekkend of ronduit slecht, rekening houdend met de grotere kwetsbaarheid van kinderen voor luchtvervuiling. Amper 7 scholen (3%) noteerden een relatief goede luchtkwaliteit. Bij 76 scholen (34%) is de lucht die kinderen inademen nog aanvaardbaar. Bij 61% van de scholen in dit onderzoek is de luchtkwaliteit aan de schoolpoort zorgwekkend tot ronduit slecht. https://www.greenpeace.org/belgium/nl/rapport/1399/mijn-lucht-mijn-school/

 

Our community: