Credible Climate Action
Menu

Het CO2 Neutral® label garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. In tegenstelling tot “greenwashing” kan dit label alleen verkregen worden dankzij serieuze klimaatinspanningen. Gevalideerd door Vinçotte.

U bent hier

Certificatie

CO2logic verleent aan bedrijven die hun klimaatimpact berekenen, verminderen en compenseren het CO2 Neutral® label. Sinds 2015 wordt ons CO2 Neutral® label ook gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijke en internationale certificatie-instelling. Er bestaan wereldwijd veel CO2-neutrale certificaten maar weinigen daarvan worden gevalideerd door een ernstige en geloofwaardige onafhankelijke certificeringsinstantie.

Waarborg

Het CO2 Neutral® label garandeert niet alleen dat het bedrijf reële klimaatinspanningen doet maar biedt ook de kans om holle klimaatslogans te doorprikken. Het is een label voor consumenten en aankoopdiensten van organisaties die zich inspannen om op een meer verantwoorde manier in te kopen. Het is ook een label voor onze planeet, vermits de erkenning van reële inspanningen ook anderen aanmoedigt om hetzelfde te doen.

CO2-neutraal protocol

In samenwerking met Vinçotte ontwikkelde CO2logic een CO2-neutraal protocol gebaseerd op het PAS 2060, de eerste norm inzake CO2-neutraliteit. Dit duidelijk proces om CO2-neutraal te worden staat borg voor een wereldwijde en sectoroverstijgende erkenning van de klimaatinspanningen. Voor meer informatie, surf naar www.co2-neutral-label.org

Het CO2-Neutral label (in 90 sec.)

Our community: