Credible Climate Action
Menu

U bent hier

Context : Europa – 2016 - 2017

 

Uitdaging : CO2-afdruk, efficiënt energiegebruik en CO2-neutraliteit van meer dan 400 Europese parkings.

 

Partnerschap : Sinds 2010 kent de Groep Interparking aan CO2logic het voorrecht toe om haar strategie met het oog op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot een goed einde te brengen. In het begin was alleen Interparking België betrokken bij dit initiatief, maar vandaag wordt in de 9 landen waarin Interparking actief is de CO2-uitstoot berekend, verminderd en gecompenseerd.

 

Tegen 2020 wil Interparking twee ambitieuze doelstellingen halen, meer bepaald:

  • De CO2-afdruk van zijn parkings tegen 2020 verminderen met 50% ten opzichte van 2014;
  • Tegen dan 20% minder energie verbruiken ten opzichte van 2014, hetgeen zal zorgen voor een betere energie-efficiëntie en een verlaging van de productiekosten.

 

Resultaten:

 

De absolute CO2-voetafdruk van de groep daalde met 15% vergeleken met het basisjaar 2014 en wat de uitstoot per werknemer betreft, stelt men een gelijkaardige daling vast. De implementatie van LED-systemen en domotica leverde positieve resultaten op wat de energie-efficiëntie aangaat. Zo kon de Groep om amper twee jaar tijd haar efficiëntie met 9% verbeteren. Aan dit ritme zullen de doelstellingen die geformuleerd werden niet alleen gehaald maar zelfs overtroffen worden.

 

Om de niet verlaagbare uitstoot te compenseren werden 4.580 verbeterde kookhaarden uitgedeeld in Oeganda, via het Gold Standardproject « saving trees ». Dit  project vermijdt niet alleen de ontbossing maar verbetert tevens aanzienlijk de levenskwaliteit van de gezinnen die gebruikmaken van deze kookhaarden ( http://www.savingtrees.org/ ).

 

Via deze acties is Interparking een belangrijke medespeler  in de ontwikkeling van een duurzame mobiliteit. Co2logic is trots dat het een rol speelt in de bewustwording en de strategische keuzes van de Groep Interparking.

 

Sector: Transport
Our community:
Naturalogic
CO2 Label