Credible Climate Action
Menu

U bent hier

Enabel neemt verantwoordelijkheid op voor klimaatimpact van zijn vluchten

 

Met de hulp van CO2logic compenseert Enabel zijn klimaatimpact, verbetert tegelijkertijd de leefomstandigheden van families in Oeganda en draagt zo nog meer bij tot een duurzame ontwikkeling.

 

Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, werkt intensief aan duurzame ontwikkeling over heel de wereld. Maar daarbij mag men ook de klimaatimpact van de eigen organisatie niet uit het oog verliezen.

 

Het agentschap leverde grote inspanningen om zijn CO2-afdruk te verlagen, maar een restuitstoot kon niet vermeden worden. Voor het beheer van Enabels’ projecten zijn vliegtuigreizen noodzakelijk. Die vluchten zijn evenwel verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer, en dat is iets wat wij graag willen voorkomen. Want op lange termijn zullen wij allemaal lijden onder de gevolgen daarvan. 

 

Dat is de reden waarom Enabel besloot om samen te werken met CO2logic om dit probleem aan te pakken en een oplossing te vinden voor zijn impact. CO2logic is een milieubureau dat gecertificeerde CO2-compensatieprojecten in ontwikkelingslanden beheert. De broeikasgassen die wij uitstoten worden gecompenseerd door projecten die de uitstoot van CO2 in de atmosfeer voorkomen. Als gevolg daarvan zijn de vluchten van Enabel CO2-neutraal en worden de activiteiten van Enabel nog duurzamer.

 

Het “Saving trees” project dat Enabel steunt, investeert in verbeterde kookfornuizen voor Oegandese families. In Oeganda gebruikt het merendeel van de bevolking hout voor de bereiding van de dagelijkse maaltijden, waardoor de bossen sterk onder druk staan. Het “Saving trees” project bezorgt de rurale gemeenschappen in Oeganda deze verbeterde kookfornuizen. Deze fornuizen gebruiken 50% minder hout, waardoor de druk op de bomen als brandstofbron verlaagt. Zo blijven de Oegandese bossen gezond en komt er minder koolstofdioxide terecht in de atmosfeer. Elk verbeterd kookfornuis zorgt ervoor dat er op jaarbasis 1,4 ton CO2 minder uitgestoten wordt.

 

Klimaatprojecten steunen houdt echter meer in dan de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Dankzij deze kookfornuizen hoeven er minder bomen omgehakt te worden, maar daar blijft het niet bij; de leefomstandigheden van de lokale bevolking worden tevens sterk verbeterd. De fornuizen zorgen voor minder luchtvervuiling, die anders verantwoordelijk zou zijn voor aandoeningen van de luchtwegen. Ook de financiële impact van deze fornuizen op het budget van de families mag niet onderschat worden: zij moeten nu minder geld besteden aan de aanschaf van houtskool of brandhout. De volledige distributieketen van de kookfornuizen bevindt zich in Oeganda en zorgt voor werkgelegenheid voor de lokale bevolking, waardoor de armoede teruggedrongen wordt.

 

Enabel en CO2logic werken al vier jaar op rij samen.

Sector: Services
Our community: